MOBI Ivan Cankar à à Tujci Kindle Ë

❮Reading❯ ➻ Tujci ➳ Author Ivan Cankar – Adultdating3x.uk Cankarjev roman Tujci je v določenem delu avtobiografski saj v osrednji zgodbi umetnika Pavleta Slivarja hitro prepoznamo Cankarjevo usodo na Dunaju V domačem okolju kipar Slivar nima priložnosti dCankarjev roman Tujci je v določenem delu avtobiografski saj v osrednji zgodbi umetnika Pavleta Slivarja hitro prepoznamo Cankarjevo usodo na Dunaju V domačem okolju kipar Slivar nima priložnosti da bi se ukvarjal z umetnostjo in se preživljal zato gre na Dunaj A tudi tam se ne znajde in ga povsod spremlja občutek odtujenosti kljub temu se celo zaljubi in poroči občasno opravlja nekatera dela a bolj obrtniška kot umetniška.

Kar od Slivarja zahteva konformistično prilagoditev njegovega estetskega čuta Temu pa se Slivar nikakor noče odreči ne želi se prilagoditi ostaja drugačen tuj zato se na koncu povsem osami in stori samomor A Slivarjeva usoda ne pomeni nujno osebnega in poklicnega umetnikovega bega in poraza kakor se je doslej najpogosteje interpretiral Slivarjev samomor pač pa lahko opazujemo globoko samospoznanje o lastnem bivanjskem polo?.

tujci epub Tujci PDFKar od Slivarja zahteva konformistično prilagoditev njegovega estetskega čuta Temu pa se Slivar nikakor noče odreči ne želi se prilagoditi ostaja drugačen tuj zato se na koncu povsem osami in stori samomor A Slivarjeva usoda ne pomeni nujno osebnega in poklicnega umetnikovega bega in poraza kakor se je doslej najpogosteje interpretiral Slivarjev samomor pač pa lahko opazujemo globoko samospoznanje o lastnem bivanjskem polo?.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *