فرهنگ گفته‌های طنزآمیز دوزبانه

فرهنگ گفته‌های طنزآمیز دوزبانه

❦ [KINDLE] ❁ فرهنگ گفته‌های طنزآمیز دوزبانه By رضی هیرمندی ➡ – Adultdating3x.uk منتخبى از گفته‏‌هاى طنزآمیز نویسندگان، هنرمندان، سیاستمداران و مشاهیر جهان به دو زبان انگلیسى و فارسى برگرمنتخبى از گفته‏‌هاى طنزآمیز نویسندگان، هنرمندان، سیاستمداران و مشاهیر جهان ب?.

فرهنگ mobile گفته‌های kindle طنزآمیز mobile دوزبانه pdf فرهنگ گفته‌های kindle فرهنگ گفته‌های طنزآمیز دوزبانه PDF/EPUB? دو زبان انگلیسى و فارسى برگرفته و ترجمه از چندین منبع معتبر با موضوعات گوناگ?.


? دو زبان انگلیسى و فارسى برگرفته و ترجمه از چندین منبع معتبر با موضوعات گوناگ?.

فرهنگ گفته‌های طنزآمیز دوزبانه

فرهنگ گفته‌های طنزآمیز دوزبانه رضی هیرمندی در سال ۱۳۲۶ در روستایی به نام واصلان در پیرامون زابل در استان سیستان به دنیا آمده‌است، دوره دبستان را در این روستا و دوره متوسطه را در رشته طبیعی در زابل به پایان برد پس از آن در سال ۱۳۴۵ در رشته زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه مشهد دانشگاه فردوسی پذیرفته و در سال ۱۳۴۹ دانش آموخته شد در سال ۱۳۵۳ به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمد، و از آن سال در تهران به عنوان دبیر، در دبیرستان‌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *